Alati

IMEX International d.o.o.

Vi ste ovdje: Početna » O nama i našim proizvodima » Uvjeti korištenja
Srijeda, 24 Srp 2024

Uvjeti korištenja

E-mail Ispis PDF

Uvjeti korištenja web stranica Imex Bjelovar d.o.o.

Cjelokupan sadržaj objavljen na web stranici www.imex.hr isključivo je informativnog karaktera te se kao takav ne smije distribuirati ili neovlašteno koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pisanog odobrenja Imex Bjelovar d.o.o. ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Imex Bjelovar d.o.o. ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci, fotografije i informacije objavljeni na ovoj web stranici mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i srodnih prava te prava trećih osoba sukladno pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske.

Ovime prihvaćate i podvrgavate se hrvatskom materijalnom pravu kao isključivo mjerodavnom za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta upotrebe ovih stranica. Hrvatski sudovi isključivo su nadležni za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe predmetnih stranica ili u vezi s njima.

Informacije koje Imex Bjelovar d.o.o. objavljuje na ovim stranicama smatraju se točnima i pouzdanima u vrijeme njihova unošenja. Imex Bjelovar d.o.o. može u svako doba, bez prethodne najave ažurirati ili izmijeniti podatke na ovim stranicama.

Imex Bjelovar d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ove web stranice, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ove web stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ove web stranice.

Ova web stranica sadrži dokumente, podatke, informacije i veze do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. Imex Bjelovar d.o.o. nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba.

Molimo Vas da vodite računa o tome da slanje privatnih poruka putem elektronske pošte na mreži može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih osoba ili pogrešnoj dostavi.

Zabranjena je reprodukcija, umnožavanje ili distribucija dizajna ili podloge stranica Imex Bjelovar d.o.o., pojedinačnih elemenata stranica, dizajna logotipa u tvrtkinu vlasništvu, bez izričitog pisanog odobrenja Imex Bjelovar d.o.o. Osim u slučaju drukčijeg sporazuma, dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim web stranicama smiju se koristiti samo za osobne potrebe, uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

Imex Bjelovar d.o.o. kao voditelj zbirke osobnih podataka korisnika www.imex.hr , te štiti privatnost korisnika u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Podaci dobiveni od korisnika tijekom korištenja web stranice koriste se u dobroj namjeri, ne obrađuju se i ne dostavljaju trećoj strani. Voditelj zbirke se obavezuje da će čuvati privatnost korisnika web stranice, osim u slučaju teškog kršenja ovih uvjeta ili nezakonitih aktivnosti korisnika, u kojem slučaju privatnost korisnika može biti otkrivena sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Imex Bjelovar d.o.o. zadržava pravo bez prethodne najave promijeniti ili modificirati Uvjete korištenja web stranice. Korištenjem bilo kojeg sadržaja na www.imex.hr smatra se da ste upoznati i suglasni s najnovijim pravilima.

IMEX BJELOVAR D.O.O.
Đurđevačka cesta 117
43 000 Bjelovar

Borivoj Vičević: +385 (0)98 239 853
Irena Vičević: +385 (0)99 313 0906
e-mail: imex@imex.hr


Prikaži IMEX - Bjelovar d.o.o. na većoj karti