Alati
Prijava

IMEX International d.o.o.

Vi ste ovdje: Početna » Proizvodi » Big Dutchman - oprema za svinjogojstvo » Prikaži sadržaj po oznakama: callmatic2
Nedjelja, 20 Sij 2019
Prikaži sadržaj po oznakama: callmatic2

Callmatic 2

Četvrtak, 19 Siječanj 2012 13:06 Objavljeno u Držanje krmača

 

CALLMATIC 2 – elektronski sistem hranjenja za krmače u grupnom čekalištu

Big Dutchmanov sistem hranjenja na zahtjev CALLMATIC 2 je sistem hranjenja za krmače u grupnom čekalištu. Idealno kombinira prednosti smještaja ugodnog za životinje i hranjenja koji je prilagođen da bi zadovoljavao svaku životinju. Za krmače, grupno čekalište znači više prostora za kretanje, više zdravlja i povećanu čvrstoću. Pojedinačno, kompjuterski kontrolirano hranjenje znači da se opskrba hranom usklađuje sa stanjem krmače i može se precizno kontrolirati. Za vlasnika farme to znači zdravije životinje i više odojaka po krmači. Jedinstveno je to da pomoću sistema hranjenja na zahtjev krmače mogu biti izabrane automatski.

 

Kako radi kompjuterski kontrolirani sistem hranjenja na zahtjev CALLMATIC 2?


Svaka krmača je označena markicom na uhu. Kada krmača uđe u praznu hranidbenu stanicu, ulazni signal se gasi na svjetlosnoj barijeri. Kada krmača uđe u CALLMATIC 2, ulazna vrata se zatvaraju automatski. Kompjuter lako identificira krmaču pomoću antene locirane u poklopcu valova. Ako je krmači potrebno dati hranu, tada se automatski hrana ispušta u valov u malim količinama. Nakon što završi s hranjenjem, poklopac valova se zatvara automatski. Ako krmači nije potrebno dati hranu, poklopac valova ostaje zatvoren i krmača se usmjerava prema izlazu pomoću mehaničkog sistema izlaza. Nakon što napusti stanicu, ulazna vrata se nakon nekoliko sekundi ponovo otvaraju da bi slijedeća krmača mogla jesti.

 

Prednosti

 1. upravljanje velikim grupama (max. 60 krmača) po stanici, npr. ugodan životinjama, efikasan i štedjiv sistem držanja;
 2. individualno hranjenje (tekuće ili suho) svih krmača zadovoljava trenutačne potrebe i tako dolazi do boljih uvjeta za krmače i zdravijih odojaka po krmači;
 3. stanica ima čvrste pregrade tako da svaka krmača može jesti u miru;
 4. pneumatsko otvaranje vrata, vrata su otvorena kada nije zauzeto što omogućava lakše privikavanje nazimica;
 5. elementalna konstrukcija, npr. svaka stanica se može prilagoditi potrebama pojedine farme;
 6. vrlo čvrsta konstrukcija, svi dijelovi su u kontaktu s podlogom i izrađeni su od nehrđajućeg čelika;
 7. hitno otvaranje pomoću pregrada.

 

Sofisticirana tehnologija i visoka učinkovitost

 1. valov od nehrđajućeg čelika, bez prepreka i pukotina za prljavštinu za lako čišćenje;
 2. dodatni spremnik za dodatke hrani kao što su minerali (opcija);
 3. vrlo precizno ispuštanje hrane, zato nema izbacivanja;
 4. označavanje bojama za selekciju (opcija);
 5. automatska selekcija;
 6. lako se može uklopiti u postojeći dizajn objekta i može se prenositi kroz sve vrste vrata zahvaljujući elementarnoj konstrukciji.

 

Kompjuterska kontrola – pouzdana i lagana za uporabu

Big Dutchmanov MC 99 NT je sofisticirani i fleksibilni kompjuter za hranjenje karakteriziran sa laganim rukovanjem i visokom učinkovitošću. Radi u potpunosti neovisno i može biti namješten prema željama kupca. MC 99 NT je štedljivo rješenje jer je u mogućnosti kontrolirati do 32 stanice hranjenja na zahtjev u isto vrijeme.

PC, ručni čitač ili čak vanjski kompjuter za miješanje (MC 99) može biti priključen preko standardnih serijskih priključaka. Podaci se mogu unositi preko velike tipkovnice direktno na MC 99 NT ili preko PC-a u uredu.

 

Važne radne osobine ovog kompjuterski kontroliranog sistema

 1. pohranjivanje podataka za do 5000 krmača (pr. datum ulaza, pripuštanje, očekivani datum prašenja);
 2. programirati se može do 5 hranidbenih krivulja;
 3. početak hranjenja, brzina ispuštanja, i vrijeme nakon hranjenja može biti izabrano nasumce;
 4. nove krmače se lako mogu dodati unoseći krmaču i broj markice kao hranidbenu krivulju;
 5. programi smještaja za daljnje procesiranje i procjenu podataka mogu biti dodani;
 6. za potrebe selekcije unesti se može broj krmača nakon što su životinje prebrojene na izlazu;
 7. označavanje bojom za selekciju;
 8. kalendar trudnoće;
 9. ručni terminal kao opcija.

 

Prepoznavanje životinja sa visokom sigurnošću prepoznavanja

Stjecanje podataka kao i prepoznavanje krmača se izvodi pomoću visoko pouzdanog transpondera ugrađenog u uho krmače pomoću posebnih kombinirki. Pasivni odašiljač radi bez baterije. Za identifikaciju krmača nalazi se antena u valovu hranjenja na zahtjev. Dodatna antena se može ugraditi u obor za nerasta da bi se identificirale proždrljive krmače.

 

CALLMATIC 2 sa sistemom suhog hranjenja

Svaka stanica sistema hranjenja na zahtjev opremljena je sa jednim spremnikom (max. 2) po vrsti hrane. Spremnici se pune iz odgovarajućeg silosa.

Spremnik zadnje stanice hranjenja na zahtjev opremljen je sa senzorom. Nakon što razina hrane padne ispod minimalne dopuštene razine, ovaj senzor isključuje signal i spremnik se opet puni.

 

CALLMATIC 2 – kao sistem kompjuterski kontroliranog tekućeg hranjenja

Kompjuterski kontrolirani sistem tekućeg hranjenja na zahtjev za krmače je djelomično štedljiv ako su ostale svinje već opskrbljene hranom preko postojećeg sistema HydroMix, tako da kompjuter sistema hranjenja na zahtjev može komunicirati sa sistemom tekućeg hranjenja. Sistem hranjenja na zahtjev naručuje nivo hrane od sistema HydroMix i tada se ta količina miješa i transportira u spremnik sistema hranjenja na zahtjev.

 

Tekuća hrana cirkulira kroz cijevi ugrađene iznad stanica hranjenja na zahtjev. Ako se identificira da krmača treba hranu, ventil se otvara i puni mjericu.
Ova količina se odmah ispušta u valov. Ovaj proces se ponavlja dok krmača ne dobije određenu količinu hrane. Senzor u spremniku sistema hranjenja na zahtjev šalje signal da je spremnik prazan i da se treba miješati nova količina. Moguće je distribuirati dvije različite vrste hrane ako je ugrađen drugi spremnik te drugi sistem cijevi.

 

Središnja selekcija – štedljivo rješenje za velike grupe

U slučaju velikih dinamičnih grupa krmače se moraju redovno selektirati. Budući da je praktički nemoguće to učiniti bez tehničke podrške, Big Dutchman Vam nudi mogućnost centralne selekcije kao alternative selekciji na svakoj hranidbenoj stanici. Ovakav sistem centralne selekcije omoguće selektiranje 300 krmača po grupi.

Samo pravi raspored unutar objekta garantira optimalnu funkcionalnost sistema. Zato postoje različite mogućnosti ovisno o izgledu objekta, veličini grupe i vrsti sistema smještaja – sa ili bez vrpce. U jednu selekcijsku jedinicu se može priključiti do 6 stanica sistema za hranjenje na zahtjev. Ovo rješenje nije samo štedljivo nego i vrlo fleksibilno ako se u obzir uzme projektiranje objekta.

 

Opcije smještaja i potreban prostor pri upotrebi CALLMATIC-a 2
CALLMATIC 2 se može ubaciti u mnoge planove za izgradnju i idealan je za ugradnju u starije postojeće objekte. Slijedeće točke su pogotovo važne:

 1. razdvajanje područja za odmor i čekališta;
 2. dovoljno mjesta ispred stanice;
 3. ugradite pojilice u prostor za aktivnosti (10 do 12 krmača/pojilica).

Dopustite da Vas naši stručnjaci savjetuju o mogućnostima koje Big Dutchman nudi za uspješan smještaj krmača. Ovaj sistem u potpunosti zadovoljava legalne zahtjeve za dobrobit suprasnih krmača.

 

Callmatic 2

Četvrtak, 19 Siječanj 2012 10:09 Objavljeno u Automatski transport hrane

 

CALLMATIC 2 – elektronski sistem hranjenja za krmače u grupnom čekalištu

Big Dutchmanov sistem hranjenja na zahtjev CALLMATIC 2 je sistem hranjenja za krmače u grupnom čekalištu. Idealno kombinira prednosti smještaja ugodnog za životinje i hranjenja koji je prilagođen da bi zadovoljavao svaku životinju. Za krmače, grupno čekalište znači više prostora za kretanje, više zdravlja i povećanu čvrstoću. Pojedinačno, kompjuterski kontrolirano hranjenje znači da se opskrba hranom usklađuje sa stanjem krmače i može se precizno kontrolirati. Za vlasnika farme to znači zdravije životinje i više odojaka po krmači. Jedinstveno je to da pomoću sistema hranjenja na zahtjev krmače mogu biti izabrane automatski.

 

Kako radi kompjuterski kontrolirani sistem hranjenja na zahtjev CALLMATIC 2?


Svaka krmača je označena markicom na uhu. Kada krmača uđe u praznu hranidbenu stanicu, ulazni signal se gasi na svjetlosnoj barijeri. Kada krmača uđe u CALLMATIC 2, ulazna vrata se zatvaraju automatski. Kompjuter lako identificira krmaču pomoću antene locirane u poklopcu valova. Ako je krmači potrebno dati hranu, tada se automatski hrana ispušta u valov u malim količinama. Nakon što završi s hranjenjem, poklopac valova se zatvara automatski. Ako krmači nije potrebno dati hranu, poklopac valova ostaje zatvoren i krmača se usmjerava prema izlazu pomoću mehaničkog sistema izlaza. Nakon što napusti stanicu, ulazna vrata se nakon nekoliko sekundi ponovo otvaraju da bi slijedeća krmača mogla jesti.

 

Prednosti

 1. upravljanje velikim grupama (max. 60 krmača) po stanici, npr. ugodan životinjama, efikasan i štedjiv sistem držanja;
 2. individualno hranjenje (tekuće ili suho) svih krmača zadovoljava trenutačne potrebe i tako dolazi do boljih uvjeta za krmače i zdravijih odojaka po krmači;
 3. stanica ima čvrste pregrade tako da svaka krmača može jesti u miru;
 4. pneumatsko otvaranje vrata, vrata su otvorena kada nije zauzeto što omogućava lakše privikavanje nazimica;
 5. elementalna konstrukcija, npr. svaka stanica se može prilagoditi potrebama pojedine farme;
 6. vrlo čvrsta konstrukcija, svi dijelovi su u kontaktu s podlogom i izrađeni su od nehrđajućeg čelika;
 7. hitno otvaranje pomoću pregrada.

 

Sofisticirana tehnologija i visoka učinkovitost

 1. valov od nehrđajućeg čelika, bez prepreka i pukotina za prljavštinu za lako čišćenje;
 2. dodatni spremnik za dodatke hrani kao što su minerali (opcija);
 3. vrlo precizno ispuštanje hrane, zato nema izbacivanja;
 4. označavanje bojama za selekciju (opcija);
 5. automatska selekcija;
 6. lako se može uklopiti u postojeći dizajn objekta i može se prenositi kroz sve vrste vrata zahvaljujući elementarnoj konstrukciji.

 

Kompjuterska kontrola – pouzdana i lagana za uporabu

Big Dutchmanov MC 99 NT je sofisticirani i fleksibilni kompjuter za hranjenje karakteriziran sa laganim rukovanjem i visokom učinkovitošću. Radi u potpunosti neovisno i može biti namješten prema željama kupca. MC 99 NT je štedljivo rješenje jer je u mogućnosti kontrolirati do 32 stanice hranjenja na zahtjev u isto vrijeme.

PC, ručni čitač ili čak vanjski kompjuter za miješanje (MC 99) može biti priključen preko standardnih serijskih priključaka. Podaci se mogu unositi preko velike tipkovnice direktno na MC 99 NT ili preko PC-a u uredu.

 

Važne radne osobine ovog kompjuterski kontroliranog sistema

 1. pohranjivanje podataka za do 5000 krmača (pr. datum ulaza, pripuštanje, očekivani datum prašenja);
 2. programirati se može do 5 hranidbenih krivulja;
 3. početak hranjenja, brzina ispuštanja, i vrijeme nakon hranjenja može biti izabrano nasumce;
 4. nove krmače se lako mogu dodati unoseći krmaču i broj markice kao hranidbenu krivulju;
 5. programi smještaja za daljnje procesiranje i procjenu podataka mogu biti dodani;
 6. za potrebe selekcije unesti se može broj krmača nakon što su životinje prebrojene na izlazu;
 7. označavanje bojom za selekciju;
 8. kalendar trudnoće;
 9. ručni terminal kao opcija.

 

Prepoznavanje životinja sa visokom sigurnošću prepoznavanja

Stjecanje podataka kao i prepoznavanje krmača se izvodi pomoću visoko pouzdanog transpondera ugrađenog u uho krmače pomoću posebnih kombinirki. Pasivni odašiljač radi bez baterije. Za identifikaciju krmača nalazi se antena u valovu hranjenja na zahtjev. Dodatna antena se može ugraditi u obor za nerasta da bi se identificirale proždrljive krmače.

 

CALLMATIC 2 sa sistemom suhog hranjenja

Svaka stanica sistema hranjenja na zahtjev opremljena je sa jednim spremnikom (max. 2) po vrsti hrane. Spremnici se pune iz odgovarajućeg silosa.

Spremnik zadnje stanice hranjenja na zahtjev opremljen je sa senzorom. Nakon što razina hrane padne ispod minimalne dopuštene razine, ovaj senzor isključuje signal i spremnik se opet puni.

 

CALLMATIC 2 – kao sistem kompjuterski kontroliranog tekućeg hranjenja

Kompjuterski kontrolirani sistem tekućeg hranjenja na zahtjev za krmače je djelomično štedljiv ako su ostale svinje već opskrbljene hranom preko postojećeg sistema HydroMix, tako da kompjuter sistema hranjenja na zahtjev može komunicirati sa sistemom tekućeg hranjenja. Sistem hranjenja na zahtjev naručuje nivo hrane od sistema HydroMix i tada se ta količina miješa i transportira u spremnik sistema hranjenja na zahtjev.

 

Tekuća hrana cirkulira kroz cijevi ugrađene iznad stanica hranjenja na zahtjev. Ako se identificira da krmača treba hranu, ventil se otvara i puni mjericu.
Ova količina se odmah ispušta u valov. Ovaj proces se ponavlja dok krmača ne dobije određenu količinu hrane. Senzor u spremniku sistema hranjenja na zahtjev šalje signal da je spremnik prazan i da se treba miješati nova količina. Moguće je distribuirati dvije različite vrste hrane ako je ugrađen drugi spremnik te drugi sistem cijevi.

 

Središnja selekcija – štedljivo rješenje za velike grupe

U slučaju velikih dinamičnih grupa krmače se moraju redovno selektirati. Budući da je praktički nemoguće to učiniti bez tehničke podrške, Big Dutchman Vam nudi mogućnost centralne selekcije kao alternative selekciji na svakoj hranidbenoj stanici. Ovakav sistem centralne selekcije omoguće selektiranje 300 krmača po grupi.

Samo pravi raspored unutar objekta garantira optimalnu funkcionalnost sistema. Zato postoje različite mogućnosti ovisno o izgledu objekta, veličini grupe i vrsti sistema smještaja – sa ili bez vrpce. U jednu selekcijsku jedinicu se može priključiti do 6 stanica sistema za hranjenje na zahtjev. Ovo rješenje nije samo štedljivo nego i vrlo fleksibilno ako se u obzir uzme projektiranje objekta.

 

Opcije smještaja i potreban prostor pri upotrebi CALLMATIC-a 2
CALLMATIC 2 se može ubaciti u mnoge planove za izgradnju i idealan je za ugradnju u starije postojeće objekte. Slijedeće točke su pogotovo važne:

 1. razdvajanje područja za odmor i čekališta;
 2. dovoljno mjesta ispred stanice;
 3. ugradite pojilice u prostor za aktivnosti (10 do 12 krmača/pojilica).

Dopustite da Vas naši stručnjaci savjetuju o mogućnostima koje Big Dutchman nudi za uspješan smještaj krmača. Ovaj sistem u potpunosti zadovoljava legalne zahtjeve za dobrobit suprasnih krmača.

 

IMEX BJELOVAR D.O.O.
Đurđevačka cesta 117
43 000 Bjelovar

telefon: +385 (0)43 277 000
telefax: +385 (0)43 277 001
e-mail: imex@imex.hr

big dutchman m biosec bijeli stallkamp m moba m
victoria mali Fiem logo_UK_mali Oytalogoweb MasterLine-logo mali
bosche bijeli eggy play logo 36 ecs logo 36
betonwerk


Prikaži IMEX - Bjelovar d.o.o. na većoj karti